French Bulldog – FB01-080220

Giống chó French Bulldog
Ngày sinh 8/2/2020
Giới tính Cái
Màu sắc Blue Pied
Vaccine 3 mũi
Giá bán 28.000.000
Giấy VKA

Trả lời

0964.482.385