Shih Tzu – ST02-070920

Giống chó ShihTzu
Ngày sinh 7/9/2020
Giới tính Đực
Màu sắc White Brown
Vaccine 3 mũi
Giá bán 13.000.000
Giấy VKA

Trả lời

0964.482.385